Rafting Savez Republike Srpske

 

 

RS RS

Rafting Savez Republike Srpske je granski savez udruženih rafting klubova i stručnih organizacija. Savez je u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalna asocijacija sportskih organizacija, sportskih stručnjaka i drugih organizacija sa ciljem rarzvoja raftinga kao sporta i turističke djelatnosti.

Kontakt

Save Kovačevića 38, 78000 Banja Luka

+38765609335

raftingsrpske@gmail.com

Pošaljite poruku